EHR 275 Ekonovent  - rekuperační jednotka s vysokou účinností

 

  Skříň
Skříň je z bíle lakovaného, pozinkovaného ocelového plechu. Vnitřní konstrukce je z vysoce kvalitního pěnového PP, což zajišťuje mimořádně nízké tepelné ztráty jednotky. Hrdla jsou umístěna na horní části skříně. Ze spodní části skříně je vyveden odvod kondenzátu. Obtok výměníku (Bypass) ovládaný servopohonem je standardně součástí jednotky. Jednotka je vybavena zabudovaným přijímačem pro bezdrátové ovládání jednotky, takže nejsou nutné kabelové elektroinstalační rozvody. Přijímací anténa je namontována na horní části skříně, dosah 150 m na volné ploše. 
 
  Ventilátory
Na výtlaku a sání je větrací jednotka vybavena radiálními ventilátory s oběžnými koly s vysokou účinností. 
 
  Motor
Motory jsou stejnosměrné s vysokou účinností a nízkou spotřebou, cca o 50 až 60 % nižší ve srovnání se střídavými motory.
 
  Rekuperace
Protiproudý deskový výměník je z plastu s účinností 95 %. Výměník je přístupný po demontáži čelní stěny jednotky. Pro letní provoz je jednotka vybavena automatickým obtokem výměníku.
 
  Filtr
Na výtlaku je deskový filtr třídy G4, na sání předfiltr G4 a filtr F5. Přístup k nim je po zvednutí servisního víka na čelní straně jednotky. K vyjmutí nejsou třeba žádné nástroje.
 
  El. připojení
Z jednotky je vyveden pětižilový 1,5 m dlouhý kabel.
 
  Regulace teploty
V letním období je vzduch v jednotce veden obtokem mimo výměník, čímž dochází k úspoře energie.
 
  Regulace konstantního průtoku
Jednotka je vybavena regulátorem konstantního průtoku. Hodnoty požadovaného průtoku se nastavují na ovladači s displejem. Tento druh regulace zajišťuje potřebný průtok i při změně tlakové ztráty vzduchových rozvodů (např. připojení a odpojení zemního výměníku nebo zvětšení tlakové ztráty znečištěných filtrů). 

Regulace je vybavena možností přepnutí do režimu zvýšeného větrání (Boost) pomocí až 20 k malých dálkových radiových ovladačů. Po stisknutí tlačítka Boost dojde na dobu cca 10 min. ke zvýšení průtoku vzduchu na maximální hodnotu. Tlačítka Boost lze s výhodou použít na WC, v koupelnách, kuchyních a společenských místnostech. 

Režimy nízkého a plného větrání lze naprogramovat libovolně pro každý den v týdnu, včetně víkendových programů sníženého větrání na cca 45 m3/hod.
 
  Hluk
Jednotka je díky speciální konstrukci a použití plochých ventilátorů s EC motory mimořádně tichá. Akustický tlak je uveden v tabulce.
 
     
 
  Montáž
Montáž pouze ve svislé poloze. Montuje se na stěnu, minimálně 235 mm nad podlahou nebo na stojan. Vyžaduje volný prostor před jednotkou, aby bylo možné vyjmout filtry nebo otevřít víko a čistit výměník. Součástí dodávky je ocelový pozední rám. Připojení odvodu kondenzátu se provede přes sifonový pachový uzávěr na odpadní vedení nebo dešťový svod.
 
  Příslušenství
• programovatelný radiový dálkový ovladač s displejem 
• radiový dálkový ovladač Boost 
• Kit ANT. 200 – přídavná anténa pro dosah 200 m na otevřené ploše 
• SQA – senzor kvatity vzduchu 
• SCO2-G – čidlo CO2 
• HYG 2 – hygrostat elektronický 
 
  Informace
Plná elektronická regulace umožňuje  přizpůsobení výkonu přesně požadavkům objektu. Jednotka je vybavena protiproudým výměníkem s vysokou účinností zpětného získávání tepla (95%). Jednotka je určena pro trvalý provoz.
 
  Pokyny
Díky vysoké účinnosti výměníku není většinou nutný dohřev. Po základním nastavení montážní firmou nevyžaduje jednotka žádné další nastavování. Nároky na uživatele jsou minimální. Výměna filtru se doporučuje minimálně jednou ročně. 

Při projekci rekuperačních jednotek EHR Ekonovent a jejich použití v objektech s plynovými spotřebiči kat. B (plynové kotle a ohřívače vody s otevřenou komorou) a nebo se zařízeními s otevřeným topeništěm na pevná či kapalná paliva s odtahem spalin do komína je nutno dbát příslušných odborných norem a zákonných ustanovení. Větrání musí také odpovídat normativním předpisům požární bezpečnosti staveb a nesmí být v rozporu s požárními předpisy.