program Zelená úsporám a Nová zelená úsporám.

 

Program poběží v letech 2013 - 2020.

Uplatnit bude možné náklady na realizace:

  • zateplení rodinných domů

  • výstavby, výměny zdrojů na tuhá fosilní paliva a instalaci solárních systémů na ohřev teplé vody započaté po 1. lednu 2013

  • výměna kotlů na tuhá fosilní paliva za nové zdroje tepla s lepšími parametry

  • instalace solárních systémů na ohřev teplé vody. Tyto mohou být instalovány i na nezateplené budovy, protože zde dochází k úspoře energie na výrobu teplé užitkové vody.

 

Na webu www.nova-zelenausporam.cz se dozvíte více informací.

 

Zelená úsporám 

Program je momentálně pozastaven, více informací na webu www.zelenausporam.cz

 

 

Během programu Zelená úsporám jsme realizovali celkem 19 solárních systémů pro ohřev teplé vody, případně i podporu vytápění.

Celková absorpční plocha těchto systémů je 166 m2.

 

Přehled instalovaných kolektorů dle typu:

výrobce typ kolektoru ks
Junkers FKC 1 - S 24
AMK DRC 10 16
AMK OPC 15 24
AMK ECO 10   2
Dražice DZ 2000 P   2
celkem   68 ks
absorpční plocha   166 m2